Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: μάθηση, ψυχαγωγία, ασφάλεια»

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας &ι Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Μαρούσι, με θέμα: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: μάθηση, ψυχαγωγία, ασφάλεια».

Οι επισκέψεις των σχολείων πραγματοποιήθηκαν σε διαμορφωμένη αίθουσα Νέων Τεχνολογιών από τις 25 Σεπτεμβρίου 2012 έως τις 16 Μαΐου 2013. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 60 σχολεία και συγκεκριμένα 1500 μαθητές και 150 εκπαιδευτικοί συνολικά.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι μαθητές ενημερώθηκαν  για τη χρήση του Διαδικτύου, τις δυνατότητες που προσφέρει στη μάθηση, στην επικοινωνία, στην πληροφόρηση και στην ψυχαγωγία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν θέματα για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Το πρόγραμμα είχε βιωματικό χαρακτήρα με τη χρήση Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, εργαλείων Web 2.0 και εκπαιδευτικών λογισμικών.

Τις παρουσιάσεις πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί του Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Δείτε το απολογιστικό βίντεο του προγράμματος