Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: μάθηση, ψυχαγωγία, ασφάλεια»

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι, με θέμα: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: μάθηση, ψυχαγωγία, ασφάλεια».

Οι επισκέψεις των σχολείων πραγματοποιήθηκαν σε διαμορφωμένη αίθουσα Νέων Τεχνολογιών από τις 19 Μαρτίου 2012 έως τις 18 Μαΐου 2012. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 30 σχολεία και 850 μαθητές συνολικά.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι μαθητές ενημερώθηκαν  για τη χρήση του Διαδικτύου, τις δυνατότητες που προσφέρει στη μάθηση, στην επικοινωνία, στην πληροφόρηση και στην ψυχαγωγία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν θέματα για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Το πρόγραμμα είχε βιωματικό χαρακτήρα με τη χρήση Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, εργαλείων Web 2.0 και εκπαιδευτικών λογισμικών.

Τις παρουσιάσεις πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί του Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Δείτε το απολογιστικό βίντεο του προγράμματος