Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011, 15:00 – 18:00

Εισηγητές
:   Βουτσινάκης Κων/νος, Προϊστάμενος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης. Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc e-Learning,
Κατσούλης Ανδρέας, εκπαιδευτικός ΠΕ19, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης ΥΠΔΒΜΘ

Διεξαγωγή
: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37 – Μαρούσι

Διοργάνωση
: Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης

 

Περιγραφή:

Θα γίνει περιγραφή των διαδικασιών που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση του λογισμικού που διατίθεται μέσω της Εκπαιδευτικής Πύλης και που έχει παραχθεί τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .

Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες, όπως εμφανίζονται στην επίσημη Δικτυακή Πύλη του (www.e-yliko.gr), με έμφαση στo διαχωρισμό τους ανά γνωστικό αντικείμενο.

 

Πρόγραμμα:

15:00-16:00

  • Εκπαιδευτικά Πακέτα / Συνοδευτικά CD-ROMS σχολικών εγχειριδίων / Προϊόντα εκπαιδευτικού λογισμικού
  • Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα / Δωρεάν Λογισμικό γενικής χρήσης
  • Πολυμεσικό Υλικό

 

16:00-18:00 (Εργαστηριακή ενότητα)

  • Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Ubuntu Linux
  • Γνωριμία με το Scratch, χρήση και αξιοποίηση στην τάξη
  • Λογισμικό Ιδεοκατασκευές, χρήση και αξιοποίηση στην τάξη

 

 

Ψηφιακό υλικό (1) σεμιναρίου

Ψηφιακό υλικό (2) σεμιναρίου

Δείτε τους συμμετέχοντες