Πέμπτη 19 Μαΐου 2011, 15:00 – 18:00

Εισηγητής
:  Συμεών Ρετάλης, Αναπληρωτής καθηγητής  Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Διεξαγωγή
: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37 – Μαρούσι

Διοργάνωση: Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης

Περιγραφή:
Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση τρόπων αξιοποίησης των υπερμεσικών κόμικς στη μαθησιακή διαδικασία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών σε μορφή κόμικς από τους ίδιους του μαθητές καθώς και παραδειγματικά σενάρια μαθήματος που έχουν υλοποιηθεί σε αυθεντικά περιβάλλοντα τάξης και τα οποία συνηγορούν στην αποτελεσματικότητα των υπερμεσικών κόμικς ως εκπαιδευτικών εργαλείων για τη διδασκαλία μαθημάτων όπως Γλώσσα, Αρχαία, Θρησκευτικά, ξένες γλώσσες κ.α.

Κοινό χαρακτηριστικό των σεναρίων είναι ότι οι μαθητές γίνονται δημιουργοί ψηφιακών ιστοριών σε μορφή κόμικς σε μία προσπάθεια να κατακτήσουν πέρα από τους στόχους του σχολικού αναλυτικού προγράμματος, δεξιότητες πολυγραμματισμού και να καλλιεργήσουν τη φαντασία και δημιουργικότητά τους ατομικά ή ομαδοσυνεργατικά.

Τέλος, θα περιγραφούν τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες δημιουργίας κόμικς, όπως οι ρουμπρίκες αξιολόγησης.

 

Ψηφιακό υλικό σεμιναρίου

Δείτε τους συμμετέχοντες