*Νέα Ημερομηνία* Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011, 15:00 – 18:00


Εισηγητής
:   Γιάννης Γιανναράκης (www.mywikipedia.gr)
Σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Διεξαγωγή
: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37 – Μαρούσι

Διοργάνωση
: Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης

Περιγραφή:
Τo εργαστήριο αφορά στην ευαισθητοποίηση και στην εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την Βικιπαίδεια, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή της ελληνικής κοινωνίας.

Θα παρουσιαστούν οι  βασικές αρχές της Βικιπαίδειας, εμπειρίες από τη συγγραφή άρθρων/ λημμάτων και βιωματικό εργαστήριο συγγραφής άρθρων.

Η κοινότητα της ελληνικής έκδοσης της Wikipedia επιδιώκει η Βικιπαίδεια να γίνει μια από τις καλύτερες διεθνώς, αυξάνοντας ποσοτικά και ποιοτικά τα λήμματα της, με τη συστηματική προσθήκη νέου περιεχομένου.

Η πορεία της προς αυτό τον στόχο θα ενισχυθεί με επιπλέον ανάπτυξη και αξιολόγηση περιεχόμενου με ανοιχτή διαδικασία στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι, μέσα από την δράση http://mywikipedia.ellak.gr

 

Δείτε τους συμμετέχοντες