Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τμήμα Α'), κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2015 - Μαΐου 2016, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι, με θέμα: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: Μάθηση, Ψυχαγωγία, Ασφάλεια».

Το πρόγραμμα επισκέψεων θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Νέων Τεχνολογιών και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές της Ε’ & Στ’ Δημοτικού Σχολείου, καθώς και μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου, σχολικών μονάδων  Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές θα ενημερώνονται για τη χρήση του Διαδικτύου, τις δυνατότητες που προσφέρει στη Μάθηση, στην Επικοινωνία, στην Πληροφόρηση και στην Ψυχαγωγία. Παράλληλα, θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου.

Η ενημερωτική παρουσίαση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα, με τη χρήση φορητών Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, εργαλείων Web 2.0 και εκπαιδευτικών λογισμικών, διάρκεια 60 λεπτά και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν έως και 30 μαθητές.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ενημερωτική παρουσίαση, μπορούν να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους, τηλεφωνώντας από τις 28 Σεπτεμβρίου 2015 στον αριθμό: 210-344.2551 (9:00–14:00).

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν από τις 12 Οκτωβρίου 2015 έως και τις 10 Μαΐου 2016 (μια επίσκεψη κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ώρες 10:00-11:30).

 

 

Υπεύθυνοι και Εισηγητές προγράμματος:

Γαϊτάνη Μαρία-Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, MSc in Information Systems

Μπάρκας Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ05

  

Συνοπτική περιγραφή Προγράμματος:

 

Τάξεις Ε', ΣΤ' Δημοτικού σχολείου:

Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξής ενοτήτων:

 • Γνωριμία μαθητών και αφόρμηση
 • Συζήτηση και ενημέρωση για τη χρήση του Διαδικτύου.
 • Διαδίκτυο και μάθηση
 • Διαδίκτυο και ψυχαγωγία
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης

 

Στις παραπάνω ενότητες οι μαθητές συμμετέχουν βιωματικά μέσα από τη χρήση Web 2.0 εργαλείων, διαδικτυακών και διαδραστικών εφαρμογών, εκπαιδευτικών λογισμικών, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και παρακολούθησης/σχολιασμού βίντεο.

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Τάξεις Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου:

Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξής ενοτήτων:

 • Γνωριμία μαθητών και αφόρμηση.
 • Παρουσίαση του Διαδικτύου.
 • Χρήσεις του Διαδικτύου.
 • Παρουσίαση χρήσιμων διαδικτυακών εργαλείων.

α. Γενικές πληροφορίες

β. Εύρεση υλικού σχετικού με την εκπαίδευση

γ. Κοινωνικά δίκτυα

 • Γενικότεροι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο.
 • Συμβουλές για την ορθή χρήση του Διαδικτύου, την αποφυγή κινδύνων και πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων.

 

Οι παραπάνω ενότητες υποστηρίζονται και εμπλουτίζονται με τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών και δραστηριοτήτων, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και παρουσίασης βίντεο. 

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο 

Αφίσα προγράμματος

 

Tο Διαδίκτυο στη ζωή μας: Μάθηση, Ψυχαγωγία, Ασφάλεια

 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2014 - Μαΐου 2015, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι, με θέμα: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: Μάθηση, Ψυχαγωγία, Ασφάλεια».

Το πρόγραμμα επισκέψεων θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Νέων Τεχνολογιών και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές της Ε’ & Στ’ Δημοτικού Σχολείου, καθώς και μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου, σχολικών μονάδων  Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,  οι μαθητές θα ενημερώνονται για τη χρήση του Διαδικτύου, τις δυνατότητες που προσφέρει στη Μάθηση, στην Επικοινωνία, στην Πληροφόρηση και στην Ψυχαγωγία. Παράλληλα, θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου.

Η ενημερωτική παρουσίαση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα με τη χρήση φορητών Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, εργαλείων Web 2.0 και εκπαιδευτικών λογισμικών, διάρκεια 60 λεπτά και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν έως και 30 μαθητές.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ενημερωτική παρουσίαση, μπορούν να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους, τηλεφωνώντας  από τις 20 Οκτωβρίου 2014 στον αριθμό: 210-344.2551 (9:00–14:00).

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν από τις 12 Νοεμβρίου 2014 έως και τις 14 Μαΐου 2015 (μια επίσκεψη κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, ώρες 10:00-11:30).

 

Υπεύθυνοι και Εισηγητές προγράμματος:

Γαϊτάνη Μαρία-Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, MSc in Information Systems

Μπάρκας Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ05

 

 

Συνοπτική περιγραφή Προγράμματος:

 

Τάξεις Ε', ΣΤ' Δημοτικού σχολείου:

Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξής ενοτήτων:

 • Γνωριμία μαθητών και αφόρμηση
 • Συζήτηση και ενημέρωση για τη χρήση του Διαδικτύου.
 • Διαδίκτυο και μάθηση
 • Διαδίκτυο και ψυχαγωγία
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης

Στις παραπάνω ενότητες οι μαθητές συμμετέχουν βιωματικά μέσα από τη χρήση Web 2.0 εργαλείων, διαδικτυακών και διαδραστικών εφαρμογών, εκπαιδευτικών λογισμικών, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και παρακολούθησης/σχολιασμού βίντεο.

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Τάξεις Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου:

Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξής ενοτήτων:

 • Γνωριμία μαθητών και αφόρμηση.
 • Παρουσίαση του Διαδικτύου.
 • Χρήσεις του Διαδικτύου.
 • Παρουσίαση χρήσιμων διαδικτυακών εργαλείων.

α. Γενικές πληροφορίες

β. Εύρεση υλικού σχετικού με την εκπαίδευση

γ. Κοινωνικά δίκτυα

 • Γενικότεροι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο.
 • Συμβουλές για την ορθή χρήση του Διαδικτύου, την αποφυγή κινδύνων και πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων.

 

Οι παραπάνω ενότητες υποστηρίζονται και εμπλουτίζονται με τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών και δραστηριοτήτων, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και παρουσίασης βίντεο. 

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

Αφίσα προγράμματος

Tο Διαδίκτυο στη ζωή μας: μάθηση, ψυχαγωγία, ασφάλεια

 

Το Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2012-13, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι, με θέμα: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: Μάθηση, Ψυχαγωγία, Ασφάλεια».

Το πρόγραμμα επισκέψεων θα πραγματοποιείται σε διαμορφωμένη αίθουσα Νέων Τεχνολογιών και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές της Ε’ & Στ’ Δημοτικού Σχολείου, καθώς και μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου, σχολικών μονάδων  Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,  οι μαθητές θα ενημερώνονται  για τη χρήση του Διαδικτύου, τις δυνατότητες που προσφέρει στη μάθηση, στην επικοινωνία, στην πληροφόρηση και στην ψυχαγωγία. Παράλληλα, θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Η ενημερωτική παρουσίαση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα με τη χρήση Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, εργαλείων Web 2.0 και λογισμικών, διάρκειας 60 λεπτών και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν έως και 28 μαθητές.

Επιπλέον, θα πραγματοποιείται σύντομη περιήγηση στους χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ενημερωτική παρουσίαση, μπορούν να προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους, τηλεφωνώντας  στον αριθμό: 210-344.2551 (9:00–14:00).

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν από 25 Σεπτεμβρίου 2012 έως και 16 Μαΐου 2013 (μια επίσκεψη κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 10:00-12:00).

Υπεύθυνος Προγράμματος:

Βουτσινάκης Κων/νος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc, Προϊστάμενος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εισηγητές προγράμματος:

Λυκούδη Περσεφόνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Μπάρκας Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Γαϊτάνη Μαρία-Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Θεουλάκη Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Συνοπτική περιγραφή Προγράμματος:

 

Τάξεις Ε', ΣΤ' Δημοτικού σχολείου:

Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξής ενοτήτων:

 • Γνωριμία μαθητών και αφόρμηση
 • Συζήτηση και ενημέρωση για τη χρήση του Διαδικτύου.
 • Διαδίκτυο και μάθηση
 • Διαδίκτυο και ψυχαγωγία
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης

Στις παραπάνω ενότητες οι μαθητές συμμετέχουν βιωματικά μέσα από τη χρήση Web 2.0 εργαλείων, διαδικτυακών και διαδραστικών εφαρμογών, λογισμικών, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και παρακολούθησης/σχολιασμού βίντεο.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Τάξεις Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου:

Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξής ενοτήτων:

 • Γνωριμία μαθητών και αφόρμηση.
 • Παρουσίαση του Διαδικτύου.
 • Χρήσεις του Διαδικτύου.
 • Παρουσίαση χρήσιμων διαδικτυακών εργαλείων.

α. Γενικές πληροφορίες

β. Εύρεση υλικού σχετικού με την εκπαίδευση

γ. Κοινωνικά δίκτυα

 • Γενικότεροι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο.
 • Συμβουλές για την ορθή χρήση του Διαδικτύου, την αποφυγή κινδύνων και πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οι παραπάνω ενότητες υποστηρίζονται και εμπλουτίζονται με τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών και δραστηριοτήτων, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και παρουσίασης βίντεο.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

Αφίσα προγράμματος

Ενημερωτικό φυλλάδιο προγράμματος

Tο Διαδίκτυο στη ζωή μας: Μάθηση, Ψυχαγωγία, Ασφάλεια

 

Το Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υ.ΠΑΙ.Θ., κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι, με θέμα: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: Μάθηση, Ψυχαγωγία, Ασφάλεια».

Το πρόγραμμα επισκέψεων θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Νέων Τεχνολογιών και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές της Ε’ & Στ’ Δημοτικού Σχολείου, καθώς και μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου, σχολικών μονάδων  Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,  οι μαθητές θα ενημερώνονται  για τη χρήση του Διαδικτύου, τις δυνατότητες που προσφέρει στη Μάθηση, στην Επικοινωνία, στην Πληροφόρηση και στην Ψυχαγωγία. Παράλληλα, θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου.

Η ενημερωτική παρουσίαση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα με τη χρήση φορητών Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, εργαλείων Web 2.0 και εκπαιδευτικών λογισμικών, διάρκεια 60 λεπτά και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν έως και 30 μαθητές.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ενημερωτική παρουσίαση, μπορούν να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους, τηλεφωνώντας  από τις 16 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2013 στον αριθμό: 210-344.2551 (9:00–14:00).

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν από 9 Ιανουαρίου 2014 έως και τις 15 Μαΐου 2014 (μια επίσκεψη κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, ώρες 10:00-11:30).

 

Υπεύθυνος Προγράμματος:

Βουτσινάκης Κων/νος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc, Προϊστάμενος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εισηγητές προγράμματος:

Γαϊτάνη Μαρία-Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, MSc in Information Systems, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Μπάρκας Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

 

Συνοπτική περιγραφή Προγράμματος:

 

Τάξεις Ε', ΣΤ' Δημοτικού σχολείου:

Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξής ενοτήτων:

 • Γνωριμία μαθητών και αφόρμηση
 • Συζήτηση και ενημέρωση για τη χρήση του Διαδικτύου.
 • Διαδίκτυο και μάθηση
 • Διαδίκτυο και ψυχαγωγία
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης

Στις παραπάνω ενότητες οι μαθητές συμμετέχουν βιωματικά μέσα από τη χρήση Web 2.0 εργαλείων, διαδικτυακών και διαδραστικών εφαρμογών, εκπαιδευτικών λογισμικών, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και παρακολούθησης/σχολιασμού βίντεο.

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Τάξεις Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου:

Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξής ενοτήτων:

 • Γνωριμία μαθητών και αφόρμηση.
 • Παρουσίαση του Διαδικτύου.
 • Χρήσεις του Διαδικτύου.
 • Παρουσίαση χρήσιμων διαδικτυακών εργαλείων.

α. Γενικές πληροφορίες

β. Εύρεση υλικού σχετικού με την εκπαίδευση

γ. Κοινωνικά δίκτυα

 • Γενικότεροι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο.
 • Συμβουλές για την ορθή χρήση του Διαδικτύου, την αποφυγή κινδύνων και πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων.

 

Οι παραπάνω ενότητες υποστηρίζονται και εμπλουτίζονται με τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών και δραστηριοτήτων, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και παρουσίασης βίντεο.

Διάρκεια: 60 λεπτά

 

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

Αφίσα προγράμματος

Tο Διαδίκτυο στη ζωή μας: μάθηση, ψυχαγωγία, ασφάλεια

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Μαρούσι, με θέμα: «Το Διαδίκτυο στη ζωή μας: μάθηση, ψυχαγωγία, ασφάλεια».

Το πιλοτικό πρόγραμμα επισκέψεων πραγματοποιείται σε διαμορφωμένη αίθουσα Νέων Τεχνολογιών και μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές της Ε’ & Στ’ Δημοτικού Σχολείου, καθώς και μαθητές Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου, σχολικών μονάδων Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές θα ενημερώνονται για τη χρήση του Διαδικτύου, τις δυνατότητες που προσφέρει στη μάθηση, στην επικοινωνία, στην πληροφόρηση και στην ψυχαγωγία. Παράλληλα, θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Η ενημερωτική παρουσίαση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα με τη χρήση Η/Υ, διαδραστικού πίνακα, εργαλείων Web 2.0 και λογισμικών, διάρκεια 60 έως 90 λεπτών και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν έως και 28 μαθητές.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ενημερωτική παρουσίαση, μπορούν να προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους, τηλεφωνώντας στον αριθμό: 210-344.2551 (9:00–14:00). Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 19 Μαρτίου 2012 έως τις 18 Μαΐου 2012 (μια επίσκεψη καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00-12:00).

Υπεύθυνος Προγράμματος:

Βουτσινάκης Κων/νος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc, Προϊστάμενος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Εισηγητές προγράμματος:

Μπαθιανάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ04.02, MSc, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Μπάρκας Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Γαϊτάνη Μαρία-Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Θεουλάκη Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Στέλεχος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

Συνοπτική περιγραφή Προγράμματος:

 

Τάξεις Ε', ΣΤ' Δημοτικού σχολείου:

Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξής ενοτήτων:

 • Γνωριμία μαθητών και αφόρμηση
 • Συζήτηση και ενημέρωση για τη χρήση του Διαδικτύου.
 • Διαδίκτυο και μάθηση
 • Διαδίκτυο και ψυχαγωγία
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης

Στις παραπάνω ενότητες οι μαθητές συμμετέχουν βιωματικά μέσα από τη χρήση Web 2.0 εργαλείων, διαδικτυακών και διαδραστικών εφαρμογών, λογισμικών, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και παρακολούθησης/σχολιασμού βίντεο.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Τάξεις Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου:

Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάπτυξη των εξής ενοτήτων:

 • Γνωριμία μαθητών και αφόρμηση.
 • Παρουσίαση του Διαδικτύου.
 • Χρήσεις του Διαδικτύου.
 • Παρουσίαση χρήσιμων διαδικτυακών εργαλείων.

α. Γενικές πληροφορίες

β. Εύρεση υλικού σχετικού με την εκπαίδευση

γ. Κοινωνικά δίκτυα

 • Γενικότεροι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο.
 • Συμβουλές για την ορθή χρήση του Διαδικτύου, την αποφυγή κινδύνων και πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οι παραπάνω ενότητες υποστηρίζονται και εμπλουτίζονται με τη χρήση διαδραστικών εφαρμογών και δραστηριοτήτων, πλοήγησης στο Διαδίκτυο και παρουσίασης βίντεο.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο

Αφίσα προγράμματος